Lucrați din avizele de domiciliu 2022


opțiunea lukoil

Teste rezolvate pentru reusita la examenul de titularizare Art. In cazul unei functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea unitatii de invatamant este asigurata, pana la revenirea persoanei numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit prin detasare sau prin delegare de atributii, cu respectarea prevederilor legale. Functiile de indrumare si control din inspectoratele scolare, temporar vacante, se ocupa, pana la revenirea persoanelor numite prin concurs, de cadre didactice titulare, numite prin detasare sau prin delegare de atributii, cu respectarea prevederilor legale.

Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia.

opțiunea de închidere

Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. Optiunile cadrelor didactice din sedinta de repartizare sau a imputernicitilor acestora in cadrul sedintei de repartizare se inregistreaza conform procedurii stabilite de inspectoratul scolar.

opțiuni turbo

In baza deciziei de repartizare prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere, unitatea de invatamant la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de munca, potrivit art.