Când opțiunea expiră se determină valoarea acesteia


NORMĂ nr. Această valoare medie va fi actualizată anual, pe parcursul proiecției, conform funcției de creștere salarială a participantului, netă de inflație; Limitele extreme de variație a valorilor pe fiecare ramură a unui nod se încadrează în limitele coeficientului de variație lunar C L.

Se determină valorile minime și maxime ale activului personal al participantului pe un nod.

când opțiunea expiră se determină valoarea acesteia

La sfârșitul fiecărui an de proiecție se determină valoarea opțiunii în fiecare din cele două puncte extreme ale fiecărui nod. Valoarea medie a opțiunii aferentă respectivului nod este reprezentată de media geometrică dintre valoarea minimă și cea maximă a opțiunii pe respectivul nod.

când opțiunea expiră se determină valoarea acesteia

Valorile nule ale opțiunii se exclud din calculul mediei pe nod; Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.

când opțiunea expiră se determină valoarea acesteia

Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.

când opțiunea expiră se determină valoarea acesteia