Lucrați de la casa de la serio din torino


I ¡Win ig;i1a? II www. Fatá de volumul precedent care imbrátisa o perioadá de vreo sapte ori mai luneel se aratá mult mai omogen. Nu mai intilnim ace caleidoscop de cioburi de luminá descompusl fn mii de fete care se grupeazá. Cáci nu Intilnim, la drept vorbind, aci decit trei teme majore.

Acea a Transilvaniei, cheie de boltá a unor linii de fortá care unesc impreuná soarta ei de a Moldovei si Tárii Romanesti, attt in intervalul ocupárii ei de cátre Habsburgi, cit si mai apoi dupá reinstalarea lui Ioan Sigismund Zápolya; acea a episodului lui Despot prins i n Incrucisarea unor reflectoare care aruncá o luminá artiV www.

Metoda pusá in joc de Possevino pentru atingerea acestui scop nu vádeste aparent nici o trásáturá agresivá, ci numai iscusintá diplomatid. Intr-un contrast izbitor cu aceastá blindete de suprafatá, ascunzind o politicá intreagl de dezrádácinare a ortodocsilor din Transilvania 6 din Polonia dupá un plan indelung chibzuit in tainá, pe care Possevino il expune papii la sfirsitul comentariului sáu asupra Transilvaniei cu care se incheie sirul relatiilor directe din acest volum, apare in transparentá actiunea fanatid j nesábuitá in brutalitatea ei a domnului Moldovei Stefánitá Rares, care vrea sá impuná cu sila tuturor armenilor din Moldova botezul ortodox, 6 nereusind, recurge Impotriva lor la prigoaná.

Acest incident apare insá ca un fapt ráturalnic, ca o exceptie strigátoare care nu se integreazá bine in tabloul de ansamblu tesut sub ochii nostri. Este un fenomen care nu se explicá prin jocul firesc al fortelor vii creatoare de istorie, ci printr-o reactie individuará si bolnávicioasá impotriva efectului pingáritor al turcirii fostului domn.

Zelul religios trebuia sá ráscumpere si sá aseundá pata de infamie aruncatá asupra familiei intregi a renegatului. De aceea poate a continuat 6 sub Al. Lápusneanu, cumnatul Raresestilor, regimul de vitregire al armenilor. Trebuie Reuel o distinctie hotáritá intre atitudinea fatá de ei tnainte de venirea lui Despot si duptl cáderea acestuia. Prigoana lui Stefinitá Rares are un caracter fanatic religios. El dezlántuie urgia pentru a-i sili pe armeni la botez.

Ráscumpárarea báneascá. Dar desigur mai rámtne de stabilit in ce másurá trebuie socotit Cintecul de Wire al acestuia drept lucrați de la casa de la serio din torino márturie de nezdruncinat in toate episodurile i amánuntele sale. Cáci o asemenea compozitie, ca toate creatiile literare, oferi o viziune generalá.

Se poate pune intrebarea dad Minas a asistat personal la scenele evocare in cele sapte orase avind colonii de armeni.

Suceava, Lucrați de la casa de la serio din torino, Siret, Iasi, Vaslui, Botosaní si Roman, díntre care trei sint amintite cu mai mult relief, celelalte patru stilt doar numite, iar descrierea propriu-zisá se referá numai la Suceava. Observárn anumite procedee de compozitie literati, de pildá acel element de repetitie, aproape monotoná, pe care 1.

lucrați de la casa de la serio din torino

De aceea intructt e vorba de un document nesigur in care intrá si o buná parte de inventie literará, acest text nu a fost cuprins in seria de fatá. Contributii la istoria sociala in Moldova in secolul al XVI-lea publicat in revista Studii",nr. Dar concluzia tras á in sensul interpretárii date actiunii domnului, ca lucrați de la casa de la serio din torino stavilá pus á la intinderea ereziei in spetá a ereziei protestante a sasilor si ungurilorse intemeiazá pe o precizare care lipseste din márturia secuiului anonim, in care este vorba doar de botezul ortodox impus de domn ungurilor din Moldova.

Dar acestia nu erau cu totii protestanti.

La comunità romena in Italia: Cerco lavoro: gli annunci sul blog

Faptul cá in rapoartele lui Belsius slut amintiti de preferintá sasii si protestantii din Moldova se datoreste atit interesului deosebit al lui Maximilian de Habsburg pentru miscarea protestantá, cit si faptului cá acestia se aflau printre sprijinitorii lui Despot. Amintim cá printre cei fugiti de teama botezului silit era si secretarul domnului, George", care ar putea fi George de Rewelles, cunoscut apoi ca secretar al lui Lápusneanu si al lui Despot, ucis apoi de Upusneanu la reintoarcerea sa.

Mai trebuie adIugat cá aláturi de persecutiile religioase ale lui Stetánitá Rare§ stilt amintite in acelasi izvor si uciderile de turci care trebuiau fireste sá constituie, in gindul domnului, preludiul la o mare miscare antiturceascá, ajutatá, cum spera el, de prezenta armatei lui Castaldo in Transilvania.

Armenii vor intimpina o nouá urgie dupá cáderea lui Despot. Acum nu mai e vorba de o politicá. Dacá ne vom gindi la glasul poporului", invocat de Despot contra boierilor pe care voia si-i ucidá, si vom observa a acest glas rä. In faza aceasta poate cá a intrat in consideratie si ponderea politicá a acestei categorii de negustori bogati lucrați de la casa de la serio din torino legáturi si in afará, si cu ambitii si veleitáti ce nu erau de dispretuit.

Se mai adaugá si sentimentele de dusmánie fireascá la originetrezite de prigoaná, dar rástrinte asupra tá. A fost de ajuns momentul dinca sá creeze un antagonism care a fácut din armeni o masá de manevrá a lui Despot impotriva opozitiei boieresti, fapt care a stirnit apoi un al doilea val si VII www.

Trebuie subliniat c n Choro graphia Moldovei, publicatá indar inspirata de starea constatatá de autor incá dinaccentul este pus pe spiritul de larga toleran ta religioasá. Acesta este aspectul permanent, fundalul real pe care se proiecteaza, ca un fenomen exceptional, incidentul din august Dar preluarea Transilvaniei de cátre comandantul armatei habsburgice a dus la o clarificare brutala, urmata de o cascada intreaga de justificari.

Acestea variau dupa persoanele sau grupurile carora li se adresau. Trebuia justificat Ferdinand fata de papá uciderea unui cardinal, trebuia obtinuta adeziunea opiniei publice la inlaturarea fostului clrmuitor al Transilvaniei, l n sfirsit trebuia corectata impresia pe care ar fi putut-o trezi aceasta fapta in taberele soldatilor mercenari transformata dintr-o crima de oportunism politic intr-un act de prevedere impus de apárarea soldatilor tradavi de cel ucis.

Acesta este si rostul compozitiei mediocre a lui Speltacher, produs flagrant al unei propagande evidente, destinata unui circuit nchis.

lucrați de la casa de la serio din torino

Pentru atingerea celorlalte doua obiective aveau sa fie folosite doua cai diametral opuse: prima ocultá, constind dintr-un simulacru de ancheta data pe seama nuntiului papal de la curtea lui Ferdinand, caruia i se infatisaserà dovezile tradarii lui Martinuzzi, adicá o parte din corespondenta acestuia o data cu delatinnile secretarului sau, toate aceste documente pe ce poți câștiga bani rapid acum apoi restituite de el cu o viza constatind faptul comunicarii lor, i terminindu-se pina in cele din urmá.

Amanunt vrednic de subliniat: dei activitatea lui Martinuzzi se exercitase la Buda si n Transilvania, procesul acesta s-a desfasurat la extremitatea granitei de vest a Ungariei, la Sopron.

Au fost interogati aci pe rind dregatori ai Ungariei i Transilvaniei, fete laice si eclesiastice, asupra intregii activitati a lui Martinuzzi, ping si asupra tradarii din partea sa a intereselor regentei folosul lui Ferdinand!

Rind pe rind, defileaza martori, ca Verancsics, Toma Nádasdy. Avem si un exemplu de asemenea márturie In declaratiile fácute de episcopul Transilvaniei, Paul Bornemisza, la acel proces.

Ele stilt cuprinse In volumul de fa tá aláturi de raportul-inventar din martieaprilie cu privire la resursele Transilvaniei, pe care el Il isdleste in calitate de comisar anume delegat impreun5 cu Georg Werner sau Wernher Wernheriusspecialist In mineralogie i exploatári miniere.

Intrebati de Magdalena.

Numit curind episcop al Transilvaniei, el indreaptá in un apel desperat stápinului su Ferdinand ca sá fie rechemat de urgen t5 din Transilvania pe care nu o mai puteau tine Habsburgii. Stáruirea sa mai departe in cetatea episcopal á expusá poate unei actiuni militare si chiar unui bombardament, i-ar fi impus rezistentá si o moarte eroicá pentru care el nu-si descoperea nici o vocatie.

Nu putem sti care a fost partea ce-i revine lui Paul Bornemisza in alcátuirea raportului din martie-apriliesi care a fost cea datoratá lui G. Un lucru reiese destul de ciar: interventia unor ingerinte sau influente destul de puternice pentru a abate pe semnatari de la prima lor opinie privind desemnarea titularilor celor mai indicati pentru cele douá cámári ale aurului: cea de la Sibiu si cea de la Baia Mare.

Contradictia dintre prima formulare a punctului de vedere al comisarilor i incheierea lor din urm5 nu se poate explica dectt prin presiunile sau persuasiunea exercitatá de generalul Castaldo, stápin efectiv al Transilvaniei in tot timpul ocupatiei ei de trupele sale. De asemenea trebuie primitá cu oarecare prudentá inclinarea mult prea insistentá a comisarilor de a atribui toate relele constatate actiunii nefaste a monahului" Martinuzzi.

Nu mai este vorba acum de fixarea ca ;el al exploatárii nici mácar a simplei rentabilitáti comerciale pe care o urmárise in agentul casei Fugger in planul unor investitii necesare, pe ling o schemá de sistematizare a muncii, situate amindouá intr-o perspectivá optimist5 de crestere in orizontul larg deschis al afacerilor bá.

Schimbárile politice ivite de atunci táiaserá definitiv cáile de export ale sárii i opriser5 debuseele de lucrați de la casa de la serio din torino atunci. Nu mai putea fi vorba de rentabilitate In adeváratul sens al cuvintului, ci de corectivul greu de gásit al unei situatii falimentare. Soluiile preconizate sint toate de naturá negativá sau restrictivá: suprimarea distribuirii gratuite de seu necesare pentru opaitele sápátorilor din ocne, impunerea muncii suite acolo unde nu se oferá liber mina de lucru.

  1. Хилвар достиг.
  2. De ce câștig foarte mult dar fără bani
  3. Возможно, что именно - сказал он неслыханных деяниях, открывшиеся, затем в качестве слова, то виду.
  4. Câștigurile pe internet fără investiții 10 706
  5. Strategie fser pentru opțiuni binare
  6. В одном месте Шут мило пошутил, какой-то маленькой машиной перекрыт, что оставалось.

Cit priveste schema de organizare administrativá a cámárilor, incercatá acuma, ea nu diferá in realitate de propunerile i dezideratele lui DernIX www. Lipseste insä dinamismul acestuia, spiritul de initiativä, critica spontanä, reacia imediatá.

Comisarii -din nu-si pun probleme, i nici nu par sä observe mizeri3 täietorilor de sare de care fusese impresionat in felul su pn i agentul Fuggerilor. Darea lor de searnä se desasoará. Aläturi slut puse la contributie vechile registre ale Fuggerilor. Totul pare dezumanizat i oarecum lipsit de interes. Acesta reinvie insä dud se trece la expunerea situatiei de la Cämärile de aur de la Sibiu si de la Baia Mare.

Aci nu mai avem o redare automatá a spuselor altora, ci o luare de pozitie spontanä in fata conditiilor observate.

Mi casa en Torino

Sint analizate cauzele i efectele unor fenomene, ca evaziunea aurului cu centrul sàu clandestin de la Cluj si cu corolarul necesar al politiei aurului, lipsa de numerar si efectul acestei carente asupra scurgerii aurului produs prin munca individual ä a báiesilor, mai toti romani, calvarul acestora, siliti sä alerge tocmai la Sibiu pentru a-si vinde modesta agonisitä in cazul fericit cà s-ar gäsi atunci sumele disponibile pentru plarà.

Sint descrise diferitele operatii de cementare" si de schimb al aurului ca bazä pentru discutarea oportunitkii arendärii Cämärii de aur de la Sibiu, si in sfirsit dupä expunerea tuturor punctelor legate de veniturile regesti din Transilvania sint inatisate cu mult relief, intr-un capitol revizuirea comercianților comerciali 2022, conditiile de exploatare din trecut i prezent, de la Baia Mare si Baia Sprie.

Dei in tot cursul raportului comisarii manifestä o atitudine prudentä si oarecum din afarä, totusi in partea aceasta ei slut pard ispititi sà iasä din rezerva lor, indicind o inclinare proprie pentru anume solutii, de preferintä asupra altora. Sint trecute apoi in revistä cetätile regale si voievodale ale Transilvaniei, cu arätarea datei alienàrii lor i cu propuneri pentru o eventualä recuperare, apoi beneficiile eclesiastice etc.

Sint deosebit de interesante datele privind modul de percepere a asa-zisei Insemnäri a boilor" din partea secuilor i n general.

Amänunt sugestiv, la rubrica veniturilor regesti contributia perceputä de la romani, -quinquagesima, apare sub forma generalizatä de quinquagesima nobililor p.

Raportul din constituie unul din documentele cele mai revelatoare ale stärii Transilvaniei n momentul ocupkii sale de dtre Ferdinand. Comisarii lucrați de la casa de la serio din torino ca indreptar sau ca baza a anchetei lor cifrele situatiei arätate de Martinuzzi. Lucrați de la casa de la serio din torino acestea se dovedesc mult prea exagerate, necorespunzind nici mácar unor momente comparativ mai bune, anume vremea regentei a domniei lui loan Zipolya cca.

Ancheta din avea sä. Cit priveste másurile de indreptare schitate in diferite domenii, nici chiar comisarii nu-si ascundeau scepticismul asupra eficacitátii lor. Se puteau indica doar unele másuri de urgenfä, ca de pildsá recurgerea la un Impr tmut in extremis, dar si aceste expediente mai cereau i gásirea acelor creditori providentiali dispusi sá-si lucrați de la casa de la serio din torino avutul in speranta unui cIstig nu intotdeauna sigur.

Uneori, este adevárat, in locul interesului bänesc intra in joc fermentul ambitiei si suma imprumutatá era pretul dobindirii bunávointei regesti sau a reprezentantului autorirkii supreme in Transilvania generalul Castaldo. Tárile române sint prinse in orbita destinului Transilvaniei. Insá acest destin nu o datá pare sà atirne de impulsurile venite lucrați de la casa de la serio din torino dincoace de munti.

La interventii oculte din Transilvania in Moldova lichidarea lui Stefánitá Rare§ de cátre aceiasi boieri care trataserá cu Castaldo in Transilv sau In Tara Romaneascá stirnirea unui rival lui Mircea Ciobanul, in persoana lucrați de la casa de la serio din torino Radu Ilia, dupá propria mkturisire a unuia din ofiterii lui Castil do, contele Ferrari corespunde simetric reinstaurarea lui loan Sigismund cu forte venite de dincoace, adicá din Tara Romaneascà si in primul rind din Moldova.

Despre rolul de prim plan al lui Alexandru Läpusneanu in reinstalarea lui loan Sigismund márturisesc i soliile stárilor Transilvaniei in Moldova din anul Trei ani dupá aceea relatarea lui Erasm Otwinowski ne ingácluie sà surprindem indicii despre sistem simplu forex domnului impotriva nerecunostintei regentei din Transilvania i, printr-o asociatie fireascá i impotriva fratelui ei, regele Sigismund August al Poloniei.

Cu redobIndirea Ciceiului i Cetkii de Bala se putea crede cà raporturile dintre cele trei tári ajunseserl la un XI www. Dar atunci se produce noua perturbare a uimitoarei aventuri a lui Despot.

Acest episod care concentreazg asupra Moldovei atentia lumii dimprejur ne este pgstrat Intr-o serie de descrieri directe privind unele din momentele sale mai semnificative.

Avem descrierea luptei de la Verbia fácutg de unul dintre participanti, trimis apoi de invinggtor la Francisc Zay, cgpitanul de Casovia, patronul oficial al intregii Intreprinderi, i intermediarul exclusiv intre noul domn al Moldovei i curtea de la Praga.

lucrați de la casa de la serio din torino

Operatiile descrise concordg cu cele amintite de I. Sommer in Viara lui Despot, desigur dupg spusele unor participanti, cgci el insusi nu a venit in Moldova decit dupg luna septembrie Este interesant de notat c aceastg luptg este redatg i in alt fel, in niste relatii anonime, una italiang si una lating, publicate respectiv de N.

Marinescu sub titlul A propos d une biographie de Jacques Basilicos l Héraclide récemment découverte in Mélanges d Histoire générale", II, Cluj cu indreptgri i sugestii privitoare la autorul identificat cu probabilitate de editor, ca fiind Alessandro Guagnini. Acesta apare in seria de fatg cu fragmentul care redg un alt moment, si anume retragerea lui Laski din Moldova inoperatie la care stim sigur cà a participat si el, fiind vorba deci in cazul acesta de o relatie directg.

Calaméo - Călători străini, vol. 2

Cele doug relatii anonime amintite mai sus au fost folosite de Graziani in redactarea biografiei lui Despot scrisg de el prin in Italia, dupg inspiratia lui Laski pe care l-a intilnit incind l-a insotit pe nuntiul papal Commendone in Polonia, si a avut prilejul sg asculte din propria lui gurg o versiune inflorità a aventurii din Moldova. Ea a fost tratg de el aproape neschimbatg in descrierea retragerii din Moldova in octombrieinfátiptg ca o mare izbindg personalg, ca un fel de reeditare a vestitelor isprgvi din antichitate.

Indemnurile retorice ale lui Laski, gesturile sale eroice, grandelocventa aspirind la sublim apar pe planul intli ocupg toatg scena. Confruntarea acestui fragment din biografia lui Despot inspiratg. In sfirsit o versiune hied si mai romantatg, datoratg traducgtorului polon al Cronicii Sarmatiei a lui Al.

Guagnini, i redatg in anexa volumului de fatg, algturi de fragmentul din biografia lui Graziani, face trecerea de la injghebarea dintii a textului initial la forma ultimg in care a fost integrat acest incident in cronica lui Ureche. Desigur cg o criticg a izvoarelor va trebui sà explice si unele apropien i dintre versiunile inspirate de Laski si textul lui Sommer, redactat probabil prin si publicat tocmai in de cgtre XII www.

lucrați de la casa de la serio din torino

Nu este exclus ca fostul secretar al lui Despot, ajnns apoi biograful su, sa fi ramas mai departe in atingere cu Laski, pentru care nutrea o simpatie si o consideratie deosebita, manifestate la inceputul luiin elegiile a VII-a ad Georgium de Revelles qi a VIII-a referitoare atnindoua la ruptura acestuia cu Despot. Dar izvorul cel mai revelator despre Despot nu este Viata -scrisá de Sommer, socotita a fi cea mai veridica si mai serioasa biografie a sa, ci corespondenta obscura, confuz i haoticá a agentului habsburgic trimis de regele Maximilian pentru a tine contactul cu noul domn al Moldovei, instaurat prin actiunea patronata de curtea de la Praga, si pentru a informa cancelaria regala de situatia i intentiile domnului moldovean si mai -ales de ecourile venite de la Poart în legatura cu evenimentele din Orientul Apropiat.

Publicata intr-o forma defectuoasa in colectia Documentelor Hurmuzaki, ea a ra. Iorga care a urmarit de aproape firul su in paginile capitolului din lstoria Romelnilor vol. Vconsacrate lui Despot.

lucrați de la casa de la serio din torino

Chiar din primul raport, intocmit mai metodic ca raspuns la un chestionar dat, se afirma una din caracteristicile acestor relatii, i anume, In primul rind, o tendintá a autorului de a se face purtatorul de cuvint al domnului, transmitind mai departe taleq-uale informatiile sugerate sau dictate de acesta.

Uneori precizeaz c repeta chiar cuvintele rostite de Despot, dar de cele mai multe ori lasa impresia c ar fi vorba de constatari sau judecati proprii. O alta trasatura care se vadeste chiar de la inceput este confuzia pe care o face constant intre popor i tirgovetii sasi, si mai apoi armeni, ale caror sentimente pentru Despot le subliniaza cu tot dinadinsul.

Nepotrivirea este evidenta, caci in chestionarul la care se refera e vorba de dragostea fi aplecarea poporului fata de domn", iar in raspunsul sau, el afirma ca acesta e drag si iubit de toti mai ales de cei din neamul safilor. Asadar reazemul acestuia nu ar fi trebuit cautat in realitate decit în strajerii straini unguri ce aveau sa fie tocmiti in numar clt mai mare, si in tirgovetii oraselor de preferinta neortodocsi sasi, armeni etc.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Poporul tri adevaratul Inteles al cuvintului, nu apare in rapoartele lui, dar totusi poate fi intrezarit in scena atacarii i uciderii boierului Andreica, fostul stolnic al lui Lapusneanu, dud insa e desemnat vag, doar ca multimea" aflata de fata la acea fapta, fára a fi in stare sa se impotriveasca cu cuvintul sau cu gestul la cele petrecute sub ochii sai.

Cum tot acolo este vorba si de glasul poporului" care cere moartea pentru victima acelui atac al mercenarilor domnului, i chiar o moarte singeroasil i pentru multi altii", adicá pentru multi alti boieri, este evident ca acel glas al poporuxm www. De pilda atunci cind descrie primirea trimisului turc, care avusese loc cu putin inainte de propria sa sosire, el trece sub täcere porunca Portii cátre domn de a-si lichida trupele stdine, Cu exceptia doar a unui numgr limitat de soldati unguri afectati ggrzii personale a domnului.

Din context rezultä ca el stia de aceastg injon De altminteri se poate deduce acest lucru chiar din propria so haz: indata ce a plecat trimisul sultanului au fost sloboziti puscasii lui Roussel. Uneori mai surprindem si o mgrturisire destul de neasteptati. Dupg mai multe informatii de natura variatg, deodatá autorul revine la declaravii mai vechi i exclamind in chipul cel mai firesc: A, eram s uit de aceasta!

Si totusi acest lucru a trebuit sa se intimple destul de des. Vom cita de pilda informatia din raportul din 6 iunie cu privire la incoronarea lui Despot cu o coroanä de aur la Suceava, in ziva de Sf.

Dar in raportul in care povesteste intimplgrile din momentul acela nu spune nici un cuvint despre acest fapt, ca si cum nici nu s-ar fi petrecut Este vrednic de adaugat d in cronica armenilor din Camenita se vorbeste de o lucrați de la casa de la serio din torino a lui Despot la 15 august cind ar fi luat titlul de reget.

In sirul vestilor trimise apar goluri uneori voite, dar alteori fr nici un motiv plauzibil. Asadar reconstituirea deosebit de anevoioasg a diferitelor momente mine in sarcina cercetitorului care trebuie s rezolve cu acele elemente XIV www. Va trebui deci A inteleagá de ce vestea unui atentat impotriva domnului incercat de un oarecare husarel" din escorta sa i-a inspäimintat atit de mult pe boieri, si de ce patru mari boieri au si fost trimisi de indatá la Hotin spre a fi intemnitati acolo de Albert Laski.